วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2554

กรณีที่เสียศีลอดมี 8 ประการ


บทที่ 28
กรณีที่เสียศีลอดมี 8 ประการ
1. เจตนารับประทาน หรือดื่ม
2. เจตนาทำให้อาเจียน
3. เจตนาร่วมประเวณี
4. เสียสติ โดยเป็นลม สลบ หรือเป็นบ้า
5. เจตนาเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดเข้าไปในเขตภายในของอวัยวะ เช่น หู ปาก จมูก ทวารหน้า ทราวหลัง เป็นต้น
6. มีเลือดประจำเดือน ( เฮด ) หรือเลือดหลังการคลอดบุตร ( นิฟาส )
7. เจตนาทำให้อสุจิออกมา ด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม
8. ตกมุรตัด คือ สิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น