วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2554

รู่ก่นอีหม่าน ( 2 )

รุกุนที่ 2
อีมานต่อบรรดามะลาอีก๊ะฮฺของพระองค์
                        อีมานต่อบรรดามะลาอีก๊ะฮของพระองค์นั้น คือการศรัทธาว่าอัลลอฮฺตะอาลา ทรงบังเกิดบ่าวของพระองค์ประเภทหนึ่งด้วยรัศมีพระองค์ทรงขนานนามว่า  "มะลาอีก๊ะฮฺ"  คือ  บรรดามะลาอีก๊ะฮฺทั้งหลาย แต่ถ้ามะลาอีก๊ะฮฺท่านเดียวเรียกว่า มะลัก" บ่าวประเภทนี้ไม่เหมือนกับมนุษย์ทั้งโลกลักษณะคุณ และความประพฤติ ไม่มีเพศ คือไม่มีชายและไม่มีหญิง ไม่กิน ไม่ดื่ม ไม่นอน และสายตาใครไม่อาจแลเห็น โดยยกเว้นในกรณีพิเศษ เช่น เมื่อครั้งที่มะลัก ญิบรีลมาถาม ท่านร่อซูล ( ซ.ล ) เกี่ยวกับหลักการอิสลาม และหลักการศรัทธาเพื่อเป็นความรู้แก่บรรดาสาวกของร่อซูล (ซ.ล) และบรรดาผู้ศรัทธาโดยทั่วไปในครั้งนั้นท่านมะลักญิบรีล ได้แปลงร่างเป็นชายแปลกหน้าซึ่งบรรดาสาวกที่ร่วมอยู่กับท่าน ร่อซูล ( ซ.ล)ขณะนั้นต่างก็ได้เห็นโดยทั่วกันแต่ก็หาได้ทราบว่า ชายผู้นั้นคือ มะลักญิบรีลจนเมื่อท่านร่อซูลได้แจ้งให้ทราบนั่นและพวกเขาจึงได้ทราบกัน
                      บรรดามะลาอีก๊ะฮฺนั้น ทำหน้าที่รับใช้อัลลอฮ ตะอาลาโดยเคร่งครัด ปราศจากการขัดขืนและดื่อดึงใดๆทั้งสิ้น กล่าวคือ พวกเขาจะปฎิบัติตามที่อัลลอฮฺ ทรงบัญชาจนครบถ้วนทุกประการและทุกโอกาส

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น