วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ข้อห้ามสำหรับผู้ที่ไม่มีน้ำละหมาดมี 3ประการ


บทที่12
ข้อห้ามสำหรับผู้ที่ไม่มีน้ำละหมาดมี 3ประการ
  1. ห้ามละหมาดฟัรดูหรือสุนัต
  2. ห้ามต้อวาฟบัยตุ้ลลอฮ์ ทั้งฟัรดูหรือสุนัต
  3. ห้ามจับ กระทบ ทูน ถือ พระมหาคัมภรีร์อัลกุรอาน เว้นแต่ในกรณีคับขัน เช่น ตกอยู่ที่น่ายิสทางเดิน ไฟจะไหม้หรือสถานอันที่ไม่สมควร เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น