วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2554

กฎเกณฑ์ก่อนทำละหมาดมี 5 ประการ


บทที่ 20
กฎเกณฑ์ก่อนทำละหมาดมี 5 ประการ
1.ต้องให้ร่างกายเกลี้ยงสะอาด ปราศจากฮ่าดัสเล็กใหญ่และน่ายิสที่ไม่ยอมผ่อนผันให้
2.ต้องปิดร่างกายด้วยเครื่องนุ้งห่มที่สะอาด ปราศจากน่ายิสสำหรับชายให้ปิดร่างกายตั้งแต่เหนือสะดือลงไปจนเลยหัวเข่า สำหรับหญิงต้องปิดทั่วทั้งร่างกาย นอกจากหน้าและมือถึงข้อมือ
3.สถานที่ๆ จะละหมาดต้องสะอาดปราศจากน่ายิส ซึ่งจะเปรอะเปื่อนในขณะที่ยืน นั่งหรือซูหยูด
4.ต้องรู้ว่าเข้าเวลาของละหมาดโดยแน่นอนหรือค่อนข้างแน่ใจว่า เข้าเวลาละหมาดนั้นๆแล้ว จึงจะทำละหมาด นั้นๆได้
5.ต้องผินหน้าอกไปทางกิบละห์ คือกะอ์บะฮ์ ซึ่งประดิษฐาน ณ นครมักกะฮ์ ประเทศซาอุดิอารเบีย จงระวังอย่าให้หน้าอกผิน ออกจากทางกิบละห์ได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น