วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2554

สิ่งที่ทำให้วายิบต้องอาบน้ำมี 6กรณี


บทที่ 6
สิ่งที่ทำให้วายิบต้องอาบน้ำมี 6กรณี
  1.  การร่วมประเวณีระหว่าง ชาย หญิง จะมีอสุจิเคลื่อนออกมาหรือไม่ก็ตาม หากล่วงล้ำ (ฮัซฟะห์) หรือโดยประมาณ สำหรับผู้ที่ไม่มีฮัซฟะห์ เรียกว่า ยูนุบ
  2.  อสุจิเคลื่อนออก ด้วยการกระทำของบุคคลหรือการฝัน หรืออื่นใดก็ตาม เรียกว่า ยูนุบ
  3.  การตาย นอกจากการตายซาหีด
  4. เลือดประจำเดือน (เฮด) คือเลือดระดูที่ออกจากหญิงที่มีอายุตั้งแต่  9 ขวบขึ้นไปโดยประมาณ ในขณะที่ 
ร่างกายปกติ ระยะเวลาของการมีเลือดประจำเดือน ดังนี้
                                1.อย่างน้อยวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง ( 24ช.ม )
                                2.อย่างธรรมดา 6 วัน 6 คืน หรือ 7 วัน 7 คืน
                                3.อย่างมาก 15 วัน 15 คืน
                 หากมีมาไม่ถึง  24 ช.ม หรือมีมากกว่า 15 วัน 15 คืน ไม่เรียกว่าเลือดประจำเดือน เรียกว่าเลือดเสีย (อิสติฮาเราะห์ ) ให้อาบน้ำเฮดก่อน ต่อไปให้ทำความสะอาดและป้องกันไม่ให้ออกมา แล้วปฏิบัติศาสนกิจตามปกติ
  1. เลือดนิฟาส คือเลือดที่ออกหลังจากการคลอดบุตร
ระยะเวลาของการมีเลือดนิฟาส  ดังนี้
1.   อย่างน้อยช่วพริบตาเดียว หรือโลหิตหนึ่งหยด
2.   อย่างธรรมดา 40 วัน 40 คืน
3.   อย่างมาก 60 วัน 60 คืน
การมีเลือดตามข้อ 1 , 2 และ  3  นั้น ต้องมีในระหว่าง 15 วัน นับจากวันคลอด ถ้าหากมีหลัง 15 วันแล้วไม่เรียกว่านิฟานส แต่เรียกว่า “ เฮด ” ซึ่งอยู่ในกำหนดเวลาของเฮด
  1. การคลอดบุตร ( วิลาดะห์ ) การคลอดนั้นจะมีโลหิตออกมาด้วยหรือไม่ก็ตาม ต้องวายิบอาบน้ำเช้นเดียวกัน

1 ความคิดเห็น: