วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2554

หลักการศรัทธาต่อบรรดาร่อซู้ล

ตาฮีด บทที่ 5
ซีฟัตวายิบ (คุณลักษณะ) สำหรับร่อซู้ลมี 4 ประการ
1 ร่อซู้ลนั้นมีสัจจะ
2 ร่อซู้ลนั้นเป็นที่ไว้วางใจได้
3 ร่อซู้ลนั้นนำบัญญัติออกเผยแผ่
4 ร่อซู้ลนั้นฉลาดรอบรู้

1 ความคิดเห็น:

  1. ถ้าหากว่ามีซีฟัตมุสตาฮีลสำหรับรอซูลด้วยคงจะดีน่ะครับ :D

    ตอบลบ