วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2554

สุนัตของการอาบน้ำละหมาดมี 11 ประการ

บทที่ 10
สุนัตของการอาบน้ำละหมาดมี 11 ประการ
 1. ให้อ่าน ( บิสมิ้ลลาฮิรเราะห์มานิรร่อฮีม )  ขณะเริ่มอาบน้ำละหมาดเมื่อล้างมือ
 2. ล้างฝ่ามือทั้งสอง จนถึงข้อมือทั้งสอง
 3. เอาน้ำบ้วนปากให้สะอาด
 4. สูดน้ำเข้าจมูกหลังจากบ้วนปาก แล้วสั่งออก
 5. เอาน้ำเช็ดให้ทั่วศรีษะ
 6. เอาน้ำเช็ดใบหูทั้งสองข้างให้ทั่วทั้งภายนอกและภายใน
 7. ให้สางเคราที่หนา โดยวิธีเสยขึ้น
 8. ให้สางนิ้วมือทั้งสองโดยเอามือซ้ายทับลงบนหลังมือขวาแล้วเอานิ้วมือซ้ายสางในซอกนิ้วหลังมือขวา แล้วสลับกันและสางนิ้วเท้าสองโดยเอานิ้วก้อยมือซ้ายสอดเข้าช่องนิ้วก้อยเท้าขวา แล้วดึงขึ้นเรียงตามลำดับจนถึงช่องนิ้วก้อยเท้าซ้าย
 9. ให้กระทำข้างขวาก่อนข้างซ้าย
 10. ให้ทำหน่วยละ 3 ครั้ง ในส่วนที่ล้างและเช็ด
 11. ให้ทำโดยมีระยะต่อเนื่องกัน ไม่ห่างกันนานเกินสมควร
ข้อปฏิบัติหลังจากอาบน้ำละหมาด
                    เมื่ออาบน้ำละหมาดเสร็จแล้ว ให้ผินหน้าไปทางกิบละห์พร้อมกับยกมือขึ้นขอดุอา ดังนี้
( อัชฮ้าดุอันลาอิลาฮ้าอิ้ลลัลลอฮ วะฮด้าฮูลาฉ่ารีก้าล่าฮู ว่าอัชฮ้าดุอันน่ามุฮัมม่าดันอับดุฮูว่าร่อซูลูฮู อัลลอฮุมมัญอัลนีมี้นัตเตาวาบีน่าวัญอัลนีมี้นัลมุต้าตอฮฮีรีน วัญอัลนีมินอีบาดี้กัซซอลี้ฮีน ซุบฮาน่ากัลลอฮฮุมม่าว่าบี้ฮัมดี้ก้า อัฉฮ่าดุอันลาอี้ลาฮ่าอิ้ลลาอันต้า อัซตักฟีรูก้า ว่าอ้าตูบู้อี้ลัยก้า ว่าซอลลั้ลลอฮุ อ้าลาซัยยี้ดินามุฮัมมัด ว่าอ้าลาอาลี้ฮีว่าซอฮบี้ฮี ว่าซัลล่าม่า วัลฮัมดุลิ้ลลาฮิรอบบิ้ลอาล่ามีน )
 ความหมาย ( ข้พเจ้าขอปฏิญาณว่า ไม่มีเจ้าอืนใดนอกจากอัลลอฮ์เท่านั้น ที่ปราศจากภาคี และข้าฯ ขอปฏิญาณว่า นบีมูฮัมหมัด เป็นบ่าวและศาสนฑูตของพระองค์ ข้าแต่พระองค์ท่าน ขอได้กรุณาให้ข้าฯ อยู่ในจำนวนผู้ที่สำนึกผิดและได้ขอกรุณาให้ข้าฯ เป็นผู้สะอาดบริสุทธิ์ และได้ขอกรุณาให้ข้าฯ อยู่ในบรรดาบ่าวที่ซอและห์ โอ้พระองค์ผู้มหาบริสุทธิ์ และด้วยการสรรเสริญพระองค์ท่าน ข้าฯขอปฏิญาณว่าไม่มีเจ้าอื่นใด นอกจากพระองค์ท่านเท่านั้น ข้าขออภัยโทษขอสารภาพผิดแต่พระองค์ท่าน และขออัลลอฮ์ได้โปรดให้ความเมตตาแก่นายของเรา นบีมูฮำหมัด และแก่บรรดาญาติและมิตรสหายของพระองค์ และให้ความสันติแก่เขาทั้งหมดและการสรรเสริญทั้งมวลนั้น ให้แก่ผู้อภิบาลสากลโลก )

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น