วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2554

รู่ก่นละหมาดมี 13 ประการ

บทที่ 21
รู่ก่นละหมาดมี 13 ประการ
1.เหนียต ขณะที่กล่าวตักบีร่อตุ้ลเอี๊ยะรอม(เข่น ละหมาดดุหฺริ ก็ให้เหนียดว่าข้าพเจ้าละหมาดฟัรดูดุหฺริ ละหมาดอัซริ ก็ให้เหนียตว่าข้าพเจ้าละหมาดฟัรดูอัซริ ละหมาดมักริบ ก็ให้เหนียตว่า ข้าพเจ้าละหมาดฟัรดูมักริบ ละหมาดอีซา ก็ให้เหนียตว่าข้าพเจ้าละหมาดฟัรดูอีซา ละหมาดซุบฮิ ก็ให้เหนียตว่าข้าพเจ้าละหมาดฟัรดุซุบอิ)
2.ยืนตรงเท่าที่สามารถยืนได้(หากไม่สามารถยืนได้ก็ให้นั่ง หากไม่สามารถนั่งได้ก็ให้นอน)
3.ตักบีร่อตุ้ลเอี๊ยะห์รอม(คือให้กล่าวคำว่า อั้ลลอฮุอั๊กบัร)
4.ให้อ่านฟาตีฮะห์(คือ อ่านอั้ลฮัมดุลิ้ลลาห์ จนจบต้นพร้อมด้วยบิสมิ้ลลาฮิรเราะห์มานิรร่อฮีม)
5.ก้มรู่กั๊วะอ์ พร้อมกับหยุดนิ่งครู่หนึ่ง
6.เงยศรีษะจากรู่กั๊วะอ์ มายืนตรงพร้อมกับหยุดนิ่งครู่หนึ่ง
7.ซูหยูด พร้อมกับหมุดนิ่งครู่หนึ่ง
8.นั่งระหว่างสองซูหยูด พร้อมกับหยุดนิ่งครู่หนึ่ง
9.การนั่งตะซะฮ์ฮุด ครั้งสุดท้าย
10.อ่านตะซะฮ์ฮุด (คือการอ่านอัตตะฮียะห์ครั้งสุดท้าย )
11.อ่านซ่อละหวาดนบี(เมื่อตะซะห์ฮุดครั้งสุดท้าย)
12.ให้สลามครั้งที่1(คือกล่าวว่า อัสลามุอ้าลัยกุ้มว่าเราะห์ม่าตุ้ลลอฮ์)
13.ให้เรียงตามลำดับ ตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ12ถ้าสลับหรือเว้นข้อหนึ่งข้อใด การละหมาดนั้น ใช้ไม่ได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น