วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2554

หลักการศรัทธาในกำหนดสภาวการณ์แห่งความดีความชั่ว

เตาฮีด บทที่ 7
หลักการศรัทธาในกำหนดสภาวการณ์แห่งความดีความชั่ว
ต้องศรัทธาว่า  ความดีและความชั่วนั้น ย่อมเป็นไปตามกำหนดของอัลลอฮฺ เช่น การเกิด การตาย ความสุข ความทุกข์   ความดี ความชั่ว อัลลอฮฺท่านทรงกำหนดทั้งสิ้น (อัลลอฮฺทรงบังเกิดมนุษย์ขึ้นมานั้นมีจิตใจสะอาด ร่าวกายสันทัด สมส่วนประณีต มีสติปัญญา และกำลังความสามารถเป็นสิทธิ์และหน้าที่ของมนุษย์ ในอันที่จะใช้สติปัญญาพิจารณาสิ่งใดดีและสิ่งใดชั่ว ตามที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้ จึงกล่าวได้ว่าความดีและความชั่วนั้น ต้องเป็นไปตามกำหนดสภาวการณ์เสมอ จะอ้างว่า อัลลอฮฺไม่ทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมนั้นหามิได้ เพราะจะทำให้การศรัทธานั้นเสียไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น