วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2554

หลักการศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์

เตาฮีด บทที่ 4
ต้องศรัทธาว่าบรรดาคัมภีร์ ที่ทรงประทานให้แก่บรรดาร่อซู้ลนั้นมี 104 เล่ม ที่นับว่าสำคัญยิ่งมี 4 เล่ม
1 คัมภีร์  อัตเตารอตุ  ทรงประทานให้แก่ นบีมูซา ( อ. )
2 คัมภีร์  อัลอินญีล  ทรงประทานให้แก่ นบีอีซา ( อ. )
3 คัมภีร์  อัซซาบูร  ทรงประทานให้แก่ นบีดาวูด ( อ. )
4 คัมภีร์  อัลกุรอานนุ้ลการีม  ทรงประทานให้แก่ นบีมูฮัมหมัด (ซ.ล. )
5 คัมภีร์  60 ซุฮุฟ  ทรงประทานให้แก่ นบีชีด ( อ. )
6 คัมภีร์  30 ซูฮุฟ  ทรงประทานให้แก่ นบีอิบรอฮีม ( อ. )
7 คัมภีร์  10 ซูฮุฟ  ทรงประทานให้แก่ นบี มูซา ( อ. )

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น