วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ฟัรดูการถือศีลอดมี 4 ประการ


บทที่ 26
ฟัรดูการถือศีลอดมี 4 ประการ
1. เหนียตก่อนแสงอรุณขึ้น ( ภายในเวลากลางคืน ) คำอ่านนำสำหรับเหนียตถือศีลอด ให้เหนียตว่า
( ข้าพเจ้าถือศีลอดในวันรุงขึ้น เป็นฟัรดูร่อม่าฎอนปีนี้ ลิ้ลลาฮิต้าอาลา )
2. ให้งด้เว้นการกินและการดื่ม
3.ให้งดเว้นการเจตนาร่วมประเวณี
4. อย่าเจตนาทำให้อาเจียน หากอาเจียนเป็นประจำไม่เป็นไร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น