วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2555

เปิดวังสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

เปิดจิตวิญญาณ เปิดอุดมการณ์

นาย ฐิติ ชัยนาม ทายาทเสรีไทยและคณะเครือข่ายเสรีไทย เข้าเยี่ยมชม และถวายความเคารพ  เพื่อทำการรำลึกถึงพระมหากรุราธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่พระองค์ท่านได้เสียสละกู้ชาติ กู้บ้าน กู้เมือง ให้กับลูกหลานคนไทยสืบต่อกันมาถึงปัจจุบัน

พร้อมทั้งขออันเชิญพระจิตวิญญาณของพระองค์ท่านมาเป็นสัญลักษ์ในการต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ของชาติและสังคมที่ก้าวหน้าของลูกหลานโดยเน้นถึงความเสมอภาคและเท่าเทียมทางสังคมและเศรษฐกิจ

รูปภาพเข้าเยี่ยมชม ณ สถานที่บริเวณสำนักพระราชวังเก่า ปัจจุบันคือ กองทัพเรือ ในวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2555

ประตูสามสมอ หรือประตูมังกรในอดีต ในอดีตเคยเป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนนายเรือเก่าของกองทัพเรือ

อนุเสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชติดริมน้ำเจ้าพระยาในปัจจุบัน


ภาพบริเวณภายนอกของท้องพระโรง
ด้านข้างประตูสามสมอ หรือประตูมังกร ขวามือจะมีลายพระหัตถ์ของรัชกาลที่ 5บริเวณท้องพระโรงที่ใช้ว่าราชการของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช


ท้องพระโรงของเหล่าอำมาต์ และข้าราชบริพาร

สถานที่ต้องห้าม บริเวณที่ประทับท้องพระโรงภายใน พระบรมฉายาลักษ์ของสมจ้าตากสินมหาราชเด็จพระเ
ขอขอบคุณกองทัพเรือที่ได้อนุเคราะห์ให้คณะเครือข่ายเสรีไทยได้เข้าเยี่ยมถวายความเคารพเพื่อประโยชน์ทางประวัติศาสตร์ของชาติไทย และลูกหลาน ทางคณะคาดหวังเป็นอย่างยิ่ง ว่ากองทัพเรือจะมีนโยบาย เปิดกว้างให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้เข้าถวายพระพร ต่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ทราบถึงพระมหากรุณาธิกุลของพระองค์ท่าน ที่ได้กอบกู้เอกราช ของชาติไทย และทำให้แผ่นดินไทยสงบร่มเย็นจากอดีตถึงปัจจุบัน

อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ทุ่งนาเชย จังหวัดจันทบุรีและเหล่าทหารกล้า


ภาพการเผยแพร่ แนวคิดและอุดมการณ์ของเสรีไทย ณ สถานที่ มหาวิทยาลัยบูรพา 
บางแสน จังหวัดชลบุรี

วันที่ 12 ธันวาคม พศ.2555

รูปภาพของ ฐิติ ชัยนาม และเครือข่ายเสรีไทย 
เปิดวาระการระดมพลภาคตะวันออกปัจจุบันคืออนุสาวรีย์ปลาโลมา แต่อดีตเป็นจุดเริ่มต้นการรวมพลของกองทัพสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ห้องบรรยายแนวคิดและอุดมการณ์ของเสรีไทย

ขอขอบคุณคณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา

อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ บริเวณ วงเวียนใหญ่ ธนบุรี

อนุสรณ์สถานที่ใช้รวมจิตใจของความรักชาติ 
รักแผ่นดินและความกล้าหาญของมหาราชชาตินักรบ

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

มอบเสื้ออันมีเกียรติให้กับ ผู้ที่มีเกียรติในสังคม

 


                    นย ฐิติ ชัยนาม ทายาทเสรีไทย นาย มนตรี แดงโกเมน และเครือข่ายเสรีไทย เป็นตัวแทนมอบเสื้ออันมีเกียรติให้กับ ผู้ที่มีเกียรติในสังคม