วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ฟัรดูการอาบน้ำละหมาดมี 6 ประการ

บทที่ 9
ฟัรดูการอาบน้ำละหมาดมี 6 ประการ
  1. ให้เนียตขณะเอาน้ำล้างส่วนหนึ่งส่วนใดของเขตหน้า ให้เนียตว่า ( ข้าพเจ้าอาบน้ำละหมาด ซึ่งเป็นฟัรดูเหนือข้าพเจ้า ลิ้ลลาฮิตะอาลา )
  2. ล้างหน้าให้ทั่วเขตหน้า คือ ตั้งแต่ชายผม หน้าผาก จนถึงใต้คาง และระหว่างติ่งหูทั้งสอง
  3. ล้างมือทั้งสองข้างให้ทั่ว ตลอดจนถึงข้อศอกทั้งสอง
  4. เอาน้ำเช็ดบางส่วนของเขตศรีษะ
  5. ล้างเท้าทั้งสองข้างให้ทั่วจนถึงตาตุ่มทั้งสอง
  6. ต้องเรียงลำดับจากข้อ 1 ถึงข้อ 5

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น