วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2554

สุนัตที่ต้องกระทำในละหมาดมี 2 ประเภท


บทที่ 22
สุนัตที่ต้องกระทำในละหมาดมี 2 ประเภท
.สุนัตอับอ๊าต                                      .สันัตฮัยอะห์
สุนัตอับอ๊าตมี 10  ประการ
1. อ่านตะซะห์ฮุดครั้งแรก
2.การอ่านซ่อลาหวาดนบี หลังจากตะซะห์ฮุดครั้งแรก ( คือ อัลลอฮุมม่าซ้อลลี่อ้าลามูฮำหมัด )
3. การอ่านซ่อลาหวาด ให้แก่วงศ์ตระกูลของนบีมูฮำหมัด ( ซ.. ) หลังจากตะซะห์ฮุดครั้งสุดท้าย
( คือ ว่าอ้าลาอาลี่มูฮำหมัด )
4.การนั่งตะซะห์ฮุด และการนั่งซ่อลาหวาดนบี เมื่อตะซะห์ฮุดครั้งแรก และการนั่งอ่านซ่อลาหวาด แก่วงศ์ตระกูลของนบีเมื่อตะซะห์ฮุดครั้งสุดท้าย
 5.การอ่านกุนูต หลังจากเอี๊ยะติดาลเรียบร้ยแล้ว ในร่อกาอัตสุดท้ายของละหมาดซุบฮิ
และละหมาดวิตีรในคืนที่ 16 ถึงคืน 30 เดือนร่อม่าฎอน
6.การอ่านซ่อลาหวาดนบีในกุนูต ( คือ ว่าซ็อลล้อลลอห์ฮู่อ้าลามูฮำหมัด )
7.การอ่านซ่อลาหวาดแก่วงศ์ตระกูล และซ่อฮาบะห์นบีในกุนูต ( คือ ว่าอ้าลาอาลี่ฮี ว่าเซาะห์บี้ฮี )
8. การอ่านสลามให้แก่นบี ( คือ ว่าซัลลัม )
9.การอ่านสลามปแก่วงศ์ตระกูล และซ่อฮาบะห์นบีในกุนูต ( คือ ว่าซัลลัม )
10.การยืนอ่านดุอากุนูต การยืนอ่านซ่อลาหวาดและการยืนสลามในดุอากุนูต
               หมายเหตุ  สุนัตอับอ๊าตนี้เป็นสุนัตอันดับหนึ่งเหนือกว่าสุนัตฮัยอะห์ เมื่อผู้ทำละหมาด ได้ละเว้นประการหนึ่งประการใดก็ดี สุนัตให้ผู้นั้น ซูหยูดซะห์วีแทน เพื่อให้ละหมาดนั้นครบสมบรูณ์ วีธีการซูหยูดซะห์วีนั้น ให้ทำการซูหยูดสองครั้งก่อนให้สลามเหมือนซูหยูดธรรมดาทุกอย่าง ทั้งวายิบและสุนัตพร้อมกับต้องเนียตลงซูหยูดด้วย ถ้าไม่เนียตเสียละหมาด หากอีหม่ามซูหยูดซะห์วี วายิบมะมูมต้องซูหยูดตาม และสุนัตให้อ่านในเวลาซูหยูด ดังนี้ ( ซุบฮาน่ามันลาญ่านามุว่าลายัสฮู หรือ ซุบฮาน่าร็อบบี้ยัลอะลาว่าบี้ฮัมดี้ฮี )
สุนัตฮัยอะห์มี 15  ประการ
1. ยกมือขึ้นให้ปลายนิ้วถึงติ่งหู หลังฝ่ามือเสมอบ่าในละหมาด มี แห่งคือ ขณะตักบีร่อตุ้ลเอี๊ยะห์รอมขณะจะก้มลงรู่กัวอฺขณะเอี๊ยห์ติดาลและเมื่อขึ้นมายืนตรง หลังจากนั่งอ่านตะซะห์ฮุดครั้งแรก
2.เอามือกอดเหนือสะดือ โดยเอามือขวาทับกับข้อมือซ้าย
 3.อ่านดุอาอิฟติตาห์ หลังจากตักบีร่อตุ้ลเอี๊ยะห์รอม
4.อ่านอ้าอูซู่บิ้ลลาห์ฯ ก่อนบิสมิ้ลลาห์ฯ ทุกร่อกาอัต
 5.อ่านฟาติฮะห์และซูเราะห์ดังๆ ในละหมาดที่สุนัตให้อ่านดัง
6.อ่านฟาติฮะห์และซูเราะห์ค่อยๆ ในละหมาดที่สุนัตให้อ่านค่อย
7.กล่าวอามีน หลังจากอ่านฟาติอะห์จบ
 8.อ่านซูเราะห์ หลังจากอ่านฟาติฮะห์ทุกสองร่อกาอัตแรก
 9.กล่าวอัลลอฮู่อักบัร ขณะก้ม เงย และยืนขึ้น เว้นแต่เงยขึ้นจากรู่กัว สำหรับอีหม่ามหรือมู่บั้ลลิกจำเป็นต้อง
เนียตเป็นซิเกรด้วย
10.กล่าว ( ซ่ามิอัลลอฮู่ลิมันฮามิดะห์ ) ขณะเงยศรีษะขึ้นจากรู่กัว และกล่าวว่า ( ร๊อบบ้านาล่ากัลฮัมดุ )
11.เมื่อยืนตรงแล้วกล่าวตัสเบี๊ยะห์ในขณะรู่กัว ว่า ซุบฮาน่าร๊อบบี้ยัลอ้าฎีมี่ว่าบิฮัมดิฮี ) ในขณะซูหยูดว่า ( ซุบฮาน่าร๊อบบี้ยัลอะลาว่าบิฮัมดิฮี)  
12.วางมือทั้งสองบนขาอ่อนทั้งสอง โดยให้ปลายนิ้วเสมอเข่าในขณะนั่งตะซะห์ฮุดและการนั่งทุกครั้ง
13.นั่งอิฟติร๊อสในการนั่งทุกครั้ง ( วิธีนั่งข้อ 13 และ 14 นี้ มีกล่าวอยู่ในเล่ม 2 แล้ว )
14.นั่งต้าวัรรุก เมื่อนั่งตะซะห์ฮุดครั้งสุดท้าย
15.กล่าวสลามครั้งที่สอง

1 ความคิดเห็น:

  1. เนียตลงซูยุดซะวีเนียตยังไงหรอครับแล้วเนียตตอนไหนและหากว่าอีหม่ามลงซูยุดซะวีผู้ตามต้องเนียตลงซูยุดด้วยหรือไม่ครับ

    ตอบลบ