วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2554

กฎเกณฑ์ที่วายิบละหมาดวันศุกร์มี 7 ประการ


บทที่ 23
กฎเกณฑ์ที่วายิบละหมาดวันศุกร์มี 7 ประการ
1.ต้องเป็นมุสลิม คือ ผู้ศรัทธาในศาสนาอิสลาม
2.ต้องเป็นผู้มีอายุเข้าเกณฑ์ที่ศาสนาบังคับ
3.ต้องเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะ
4.ต้องเป็นเพศชาย ไม่เจ็บป่วย
5.ต้องเป็นบุคคลที่อยู่ประจำท้องถิ่นไม่ใช่คนเดินทาง
6.ไม่เจ็บป่วย
7.ต้องเป้นผู้ที่มีอิสระ ( ไม่ใช่ทาส )
สุนัตบางประการสำหรับผู้ที่จะไปละหมาดวันศุกร์ คือ
1.ให้อาบน้ำสุนัตเพื่อไปละหมาดโดยเนียตว่า ( ข้าพเจ้าอาบน้ำเพื่อไปละหมาดวันศุกร์ )
2.ใช้เครื่องแต่งกายที่ขาวสะอาด
3.ใช้เครื่องหอมที่เจือปนน่ายิส
4.ให้สงบ และตั้งใจฟังการอ่านคุตบะห์
 5.ให้อ่านอัลกุรอ่านและขอดุอามากๆ
วิธีปฏิบัติละหมาดวันศุกร์
       ละหมาดวันศุกร์มี 2 ร่อกาอัต ต้องละหมาดรวม ( ย่ามาอะห์ ) มีทั้งอีหม่ามและมะมูม โดยมี 2 คุตบะห์ ก่อนละหมาดเพื่อทดแทนละหมาดดุห์รี ที่เป็นฟัรดูประจำวัน เริ่มเข้าละหมาดเวลา เช่นเดียวกับละหมาดดุห์รี ให้เนียตว่า ( ข้าพเจ้าละหมาดฟัรดูญุมอัต สองร่อกาอัตเป็นมะมูม ลิ้ลลาฮิต้าอาลา )  หากเป็นอีหม่ามให้เปลี่ยนคำ ( มะมูม เป็น อีมามัน ) พร้อมกับเนียตว่าเป็นอีหม่าม
ข้อปฏิบัติอื่นๆ ที่นับว่าสำคัญ
1.เมื่อเข้ามัสยิดควรให้สลาม แล้วให้ละหมาดสุนัตต้าฮีย่าตุ้ลมัสยิด 2 ร่อกาอัต
2. หลังจากอะซาตครั้งที่หนึ่งแล้ว ให้ให้ละหมาดสุนัตก๊อบลียะห์ 2 ร่อกาอัต
3. ให้ตั้งใจฟังคุตบะห์ ( เพราะคุตบะห์ทั้งสองนั้น แทนตำแหน่งสองร่อกาอัต ของละหมาดดุห์รี ) เพื่อนำคำสอนและคำตักเตือนเหล่านั้นมาปฏิบัติ
4. เมื่อเสร็จจากละหมาดวันศุกร์แล้ว ให้นั่งอ่านอัลฮัมดุลิ้ลลาห์กุ้ลฮุวัลลอห์ กุ้ลอ้าอูซุบี้ร็อบบิ้ลฟ่าลัก และกุ้ลอ้าอูซุบิร็อบบินนาส อย่างละ 7 จบ โดยอยู่ในท่าเดิม และไม่เคลื่อนที่ ถัดจากนั้นก็ให้ขอดุอาอฺ
5. ควรละหมาดสุนัต บะฮฺดียะห์หลังจากดุอาห์แล้ว อีก 2 หรือ 4 ร่อกาอัต

3 ความคิดเห็น:

 1. ผ่านมาอ่าน ขอนำไป Share ต่อนะครับ

  ขอบคุณสำหรับข้อมูลดี ๆ ครับ

  ตุเรง ๆ ๆ

  ตอบลบ
 2. ขอ3 พิมผิดรึเปล่าครับ?

  ตอบลบ
 3. ขอ3 พิมผิดรึเปล่าครับ?

  ตอบลบ