วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ข้อห้ามสำหรับหญิงที่มีเฮด นิฟาส หรือวิลาดะห์ มี 8 ประการ


บทที่14
ข้อห้ามสำหรับหญิงที่มีเฮด นิฟาส หรือวิลาดะห์ มี  8 ประการ
1.ห้ามละหมาดฟัรดูหรือสุนัต
2.ห้ามถือศิลอดทั้งฟัรดูหรือสุนัต
3.ห้ามต้อวาฟบัยตุ้ลลอฮ์ทั้งฟัรดูหรือสุนัต
4.ห้ามจับ กระทบ ทูน ถือ พระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน เว้นแต่ในกรณีคับขัน เช่น ตกอยู่ที่น่ายิสทางเดิน ไฟจะไหม้ หรือสถานที่              อันไม่สมควร เป็นต้น
5.ห้ามอ่านพระมหาคัมภีร์อั้ลกุรอ่านทั้งค่อยหรือดัง
6.ห้ามเข้าไปในมัสยิด(เกรงว่าโลหิตจะหยด หากป้องกันไว้ไม่ให้หยด การเข้าไปในมัสยิด เป็นแต่เพียงมักโระห์เท่านั้นส่วนการหยุด พักนั้นห้ามเด็ดขาด)
7.ห้ามร่วมประเวณี
8.ห้ามสามี ภรรยา หยอกเย้ากัน ระหว่างสะดือถึงหัวเข่า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น