วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2554

รุกุนที่ 3


รุกุนที่  3  
การออกซะกาต
      การออกซะกาต คือ การพลีทรัพย์สินที่อยู่ในเกณฑ์ของศาสนบัญญัติ์เพื่อให้แก่ผู้มีสิทธิ์ตามที่อัลลอฮ์ ตะอาลาทรงระบุไว้ในอั้ลกุรอาน ทรัพย์สินที่จะต้องออกซะกาตนี้มีทั้งที่เป็นเงินตรา พืชผล ปศุสัตว์ ทองคำ เงิน และฯลฯสิ่งที่ศาสนาบังคับให้จ่ายออกไปนี้ เป็นเพียงส่วนเล็กน้อยเท่านั้น เมื่อเทียบกับทรัพย์สินที่มีอยู่และเพียงปีละครั้ง
  มีรายงานจากญะรีร อิบนุ อับดิลลาฮ์ ร่อฏิยัลลอฮุอันฮุ กล่าวว่า ( ฉันได้ให้สัตยาบันกับท่านร่อซูลุลลอฮ์(ซ) ถึงการดำรงไว้ซึ่งการละหมาด และการชำระซะกาต และให้คำสั่งสอน และตักเตือนแก่มุสลิมทุกคน)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น