วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ข้อห้ามสำหรับผู้มียูนุบ มี 5 ประการ

บทที่ 13
ข้อห้ามสำหรับผู้มียูนุบ มี 5 ประการ
1.       ห้ามละหมาดฟัรดูหรือสุนัต
2.       ห้ามต้อวาฟบัยตุลลอฮ์ทั้งฟัรดูหรือสุนัต
3.       ห้ามจับ กระทบ ทูน ถือ พระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน เว้นแต่ในกรณีคับขัน เช่น ตกอยู่ในที่น่ายิสทางเดิน
   ไฟจะไหม้ หรือสถานที่อันไม่สมควร เป็นต้น
4.       ห้ามอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานทั้งค่อยหรือดัง
5.       ห้ามเข้าไปหยุดพักในมัสยิดด้วยกรณีดังต่อไปนี้
 ก -  หยุดพักครู่หนึ่ง
 ข -  เข้าไปแล้วย้อนกลับทางเก่า
 ค - เข้าไปเดินวนเวียนอยู่ทั้ง 3 ข้อนี้ หากไม่มีความจำเป็น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น