วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ฟัรดูของการอาบน้ำวายิบมี 3 ประการ


บาที่ 7
ฟัรดูของการอาบน้ำวายิบมี 3 ประการ
  1.  เหนียต คือ การนึกในใจมุ่งต่อการอาบน้ำวายิบพร้อมกับเวลาที่อาบ กล่าวคือ การเหนียตจะใช้ได้นั้นต้องเหนียตในขณะที่น้ำถูกส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
      การเหนียต ให้เหนียตว่า “ข้าพเจ้ายกฮาดัสใหญ่จากร่างกายของข้าพเจ้า ซึ่งเป็นฟัรดูเหนือข้าพเจ้า ลิ้ลลาฮิต้าอาลา” หรือจะเหนียตสั้นๆว่า “ข้าพเจ้ายกฮ่าดัสใหญ่” ก็ใช้ได้
     การเหนียตดังกล่าวนี้ มีผลใช้ได้ในการยกฮ่าดัสใหญ่ประการใดประหนึ่งจากสี่ประการ หรือหลายประการ รวมกันคือ ยูนูบ เฮด นิฟาส และวิลาดะห์
ผู้ใดที่จะอาบน้ำวายิบ สุนัสให้อ่านดังนี้
( “ข้าพเจ้ายกฮ่าใหญ่ทั้งร่างกาย เป็นฟัรดูเหนือข้าพเจ้า เพื่ออัลลอฮฺตะอาลา” )

  1. ให้เปลื้องน่ายิสออกจากร่างกายให้หมด หารน่ายิสติดอยู่ที่ร่างกายของตนก่อนเริ่มอาบน้ำวายิบ
  2. ให้น้ำเปียกภายนอกทุกส่วนของร่างกาย ตลอดจนผมขนทุกเส้นและผิวหนัง
วิธีการอาบน้ำ
1.       ให้อาบน้ำละหมาดก่อนน้ำวายิบ
2.       ให้ชำระน่ายิส หรือสิ่งสกปรกออกให้หมด
3.       ให้อ่าน “บิสมิ้ลลาฮิรเราะห์มานิรร่อฮีม” และเหนียตพร้อมกับน้ำถูกส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
4.       ให้รด ( ล้าง ) ซีกข้างขวาก่อนข้างซ้าย
5.       ให้ต่อเนื่องกันโดยไม่ให้จากกันนานเกินควร
6.       ให้หันหน้าไปทางกิบละห์ในขณะที่อาบ
ข้อควรระวังในการอาบน้ำวายิบ
  1. ผมที่เกล้าหรือทักไว้นั้น ต้องคลี่ออกและสางให้เรียบร้อยเพื่อให้น้ำเปียกได้ทั่วทุกเส้น หากผมที่สังกะตัง ไม่สามารถหรือแก้ออกได้แล้ว ก็ให้ล้างแต่เพียงภายนอกของผมเท่านั้น
  2. ให้น้ำทั่วภายนอกทวารหนักหรือทวารเบา เวลานั่งยองๆ หากเผยเท่าใด ก็ให้ถือว่าเป็นเขตภายนอก
  3. ให้เปียกรอยแตกที่ฝ่าเท้า ซอกเล็บมือและเล็บเท้า ตลอดจนส่วนรอยพับของร่างกายและซอกนิ้วมือนิ้วเท้าด้วย
  4. ส่วนที่เป็นของเขตภายนอก หู จมูก รอยพับขอบใบหูต้องล้างให้เปียกทั่วทุกส่วน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น