วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2554

รู่ก่นอิสลาม


บทที่1อั้ลอิสลาม
มุสลิมทุกคน ต้องเชื่อถือศรัทธามั่นในหลักศรัทธา 6 ประการตามที่ได้กล่าวมาแล้วในบทก่อน เท่านี้ยังไม่เป้นการเพียงพอที่จะได้เชื่อว่าเป็นบ่าวที่แท้จริงของอัลลอฮ์ ตะอาลา เขายังต้องยึดถือและปฏิบัติตามหลัก 5 ประการอีกด้วยทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งสัญลักษณ์ แห่งการเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์แบบของตน การมีอีมานศรัทธาเพียงอย่างเดียวนั้น ถือเป็นเรื่องที่สถิตอยู่ภายในดวงจิตไม่มีผู้ใดสามารถมองเห็นได้ การที่ผู้หนึ่งได้กล่าวถึงว่า ฉันมีอีมานแล้วฉันได้ศรัทธาแล้ว เพียงเท่านี้จะยังไม่ทำให้ผู้อื่นปักใจเชื่อว่าผู้นั้นอีมานแล้ว ศรัทธาแล้ว คำกล่าวเช่นนั้นใคร ๆ ก็กล่าวกันได้ มุสลิมแท้ ๆ ก็กล่าวได้ กาฟิรก็กล่าวได้ มุชริกก็กล่าวได้ มุนาฟิกก็กล่าวได้เช่นเดียวกัน วิทีเดียวที่จะทำให้ผู้อื่นเชื่อว่าท่านมีอีมานแล้ว ยอมศรัทธาแล้ว ก็คือปฏิบัติตามหลัก 5 ประการหรือที่เรียกว่า รุกุนอิสลาม หรือ อัรกานุลอิสลาม ผู้ที่ปฏิบัติตามหลัก 5 ประการ จึงได้เชื่อว่าเป็น มุสลิม ส่วนผู้ที่มีความเชื่อถือศรัทธาทั้งในหลัก 6 ประการและอีกทั้งมีการปฏิบัติในหลัก 5 ประการด้วยนั้น ได้เชื่อว่าเป็น มุสลิม มุอ์มิน
หลักอิสลาม 5 ประการ
       หลักอิสลาม 5 ประการ  มีดังต่อไปนี้
1        การปฏิญาญตน
2        การปฏิบัติละหมาด
3        การออกซะกาต
4        การถือศิลอด
5        การประกอบพิธีหัจญ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น