วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2554

บรรดาน้ำที่อนุญาตให้ทำความสะอาดได้ตามหลักซาเราะฮ์มี 7 ชี่อ


บทที่ 2
บรรดาน้ำที่อนุญาตให้ทำความสะอาดได้ตามหลักซาเราะฮ์มี 7 ชี่อ
1. น้ำฝน น้ำค้าง             2. น้ำทะเล           3. น้ำแม่น้ำ         4.น้ำบ่อ        5. น้ำหิมะ น้ำแข็                                     6. น้ำลูกเห็บ                  7.  น้ำตาน้ำ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น