วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

นบีนั้นคือใคร - ร่อซู้ลคือใคร

ศาสนประวัติ
                   ก่อนที่เราจะเรียนรู้ชีวประวัติของท่านร่อซู้ล ก็ควรจะได้ทราบเรื่องนบีกับร่อซู้ลก่อนว่า นบีกับรอ่ซู้ลนั้นแตกต่างกันอย่างไร
นบีนั้นคือใคร มีคุณสมบัติอย่างไร
                   นบี คือ บุคคลที่อัลลอฮฺได้ทรงเลือกเฟ้นมาจากสามันชนคนธรรมดา ซึ่งท่านเหล่านี้ ปราศจากคุณลักษณะที่น่าตำหนิ น่ารังเกียจ เสียหายแต่ประการใด ได้รับโองการจากอัลลอฮฺมาปฏิบัติสำหรับส่วนตัว โดยมิได้นำมาเผยแผ่แก่โลก มีจำนวนมากไม่มีผู้ใดทราบจำนวนอันแท้จริงได้ นอกจากอัลลอฮฺเท่านั้น  บางนักปราชญ์ว่า มีประมาณหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันองค์ ( 124,000 องค์ )
ร่อซู้ลคือใคร มีคุณสมบัติอย่างไร
                    ร่อซูล คือ บุคคลที่ได้รับเลือกเฟ้นมาจากท่านนบีดังกล่าวและอัลลอฮฺได้เลือกเฟ้นอีกครั้ง ให้ได้รับตำแหน่งร่อซูลอีกตำแหน่งหนึ่ง เป็นผู้ที่ได้รับโองการจากอัลลอฮฺให้มาปฏิบัติส่วนตัวและนำบัญญัติมาเผยแผ่แก่โลกมนุษย์ พูดจริง ทำจริง ไม่โป้ปดมดเท็จแต่ประการใด เป็นที่ไว้วางใจแก่มนุษย์ชาติทั้งหลาย ทรงไว้ซึ่งปฏิภาณอันเฉียบแหลม สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเรียบร้อย มีความสันติสุขทุกระยะ เวลา มีจำนวนมากนักปราชญ์บางท่านว่ามีประมาณ 313 หรือ 314 - 315 ท่าน
บรรดานามของร่อซูล
บรรดาร่อซูลที่วายิบต้องรู้จักชื่อนั้นมี 25 ท่านดังมีรายนามปรากฏอยู่ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานดังต่อไปนี้ คือ
1   นบีอาดัม อ่าลัยฮิสลาม        11  นบีฮารูน                       21   นบีฮูด
2    นบีอิบรอฮีม                            12   นบีซ่าก้ารี้ยา                22   นบีซุอัยบฺ
3    นบีอิสฮาก                              13   นบียะยา                       23   นบีซอและฮฺ
4    นบียะกูบ                                14   นบีอีซา                          24   นบีซุ้ลกิบลี้
5    นบีนั๊วฮฺ                                   15   นบีอิลยาส                     25   นบีมูฮำหมัด (ซ.ล)
6    นบีดาวูด                                16   นบีอิสมาอีล
7    นบีสุลัยมาน                          17   นบีอัลย่าซ๊าฮฺ
8    นบีอัยยูบ                               18   นบียูนุส
9    นบียูซุบ                                  19   นบีลูต
10  นบีมูซา                                 20   นบีอิดด่ารีส
                    การรู้จักบรรดาร่อซูลนั้น ควรที่จะท่องจำให้ได้ทั้ง 25 ท่าน หากไม่สามารถจำได้ทั้ง 25 ท่าน ก็ให้ตอบได้ว่าชื่อนั้นๆ เป็นร่อซู้ลชื่อนั้นๆไม่ใช่ร่อซู้ล ในเมื่อผู้ใดกล่าวนามชื่อเพื่อทดสอบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น