วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2554

รู่ก่นอีหม่าน ( 4 )

รุกุนที่ 4
อีมานต่อบรรดาร่อซูลของพระองค์
                           การอีมานต่อบรรดาร่อซูลนั้นคือ ให้ศรัทธาว่า อัลลอฮฺ ตะอาลา ได้ทรงคัดเลือกบุคคลในหมู่มนุษย์ขึ้นคนหนึ่งให้ทำหน้าที่เป็นทูฑของพระองค์ เพื่อนำบทบัญญัติของพระองค์มาสั่งสอนแก่มวลมนุษย์ เฉพาะที่อัลกุรอานได้ระบุชื่อไว้มีอยู่
25 ท่าน และที่สำคัญมากมีอยู่ 5 ท่าน
1. ท่านนบีนูหฺ
2. ท่านนบีอิบรอฮีม
3. ท่านนบีมูซา
4. ท่านนบีอีซา
5. ท่านนบีมูฮัมหมัด
                           บทบัญญัติของอัลลอฮฺที่ญิบรีลนำมามอบให้บรรดาร่อซูลเพื่อนำมาชี้แจงสั่งสอนกับมนุษย์นั้น ล้วนแต่เป็นสิ่งที่จะอำนวยประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติตาม ทั้งในโลกนี้ และโลกหน้า ร่อซูลแต่ละท่านต่างก็มีหน้าที่นำบทบัญญัติมาแนะนำ ชี้แจงแก่ประชาชาติของท่านแต่สำหรับนบี มูฮัมหมัด (ซ.ล) ซึ่งเป็นร่อซูลท่านสุดท้ายนั้นมีหน้าที่แนะนำสั่งสอนแก่มนุษยชาติทั้งมวล แม้แต่ประชาชาติ ที่เคยมีร่อซูลมาก่อนแล้วก็ตาม ดังนั้นมนุษย์ทั้งหลายไม่ว่าประชาชาติ ใดตั้งแต่ยุคสมัยของท่านนบี (ซ.ล) เป็นต้นมาจะต้องศรัทธาและปฏิบัติตาม คำแนะนำสั่งสอนของท่านนบีมูฮัมหมัด(ซ.ล) จนกระทั่งถึงวันสิ้นโลก
                           การศรัทธาต่อบรรดาร่อซูลเป็นหนึ่งในบรรดาหลักการศรัทธา มนุษย์จำเป็นต้องศรัทธาต่อบรรดาร่อซูลทั้งมวลของอัลลอฮโดยปราศจากการแบ่งแยก อัลลอฮ ตะอาลา ตรัสไว้ว่า
( ความว่า : “พวกเจ้าจงกล่าวเถิด เราได้ศรัทธาต่ออัลลอฮ และสิ่งที่ถูกประทานแก่เรา และสิ่งที่ถูกประทานลงมาแก่อิบรอฮีม และอิสมาอีล และอิสหาก และยะอฺกูบ และบรรดาวงค์วาน และสิ่งที่มูซาและอีซาได้รับ และสิ่งที่บรรดานบีได้รับจากพระเจ้าของพวกเขา เรามิได้แบ่งแยกระหว่างคนหนึ่งคนใดจากพวกเขา และเราเป็นผู้สวามิภักดิ์ต่อพระองค์เท่านั้น)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น