วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ซีฟัตวายิบสำหรับ อัลลอฮฺ

เตาฮีด บทที่ 2
ซีฟัตวายิบ(คุณลักษณะ)สำหรับ อัลลอฮฺ มีมากมายหลายประการ เช่น
1  อัลลอฮฺ ทรง มี                                                                           11 อัลลอฮฺ ทรง ได้ยิน
2 อัลลอฮฺ ทรง เดิม                                                                         12 อัลลอฮฺ ทรง เห็น
3 อัลลอฮฺ ทรง ถาวร                                                                      13 อัลลอฮฺ ทรง พูด
4 อัลลอฮฺ ทรง ต่างกับของใหม่                                                     14 อัลลอฮฺ ผู้ทรง อานุภาพ 
5 อัลลอฮฺ ทรง ดำรงด้วยพระองค์เอง                                            15 อัลลอฮฺ ผู้ทรง เจตนา
6 อัลลอฮฺ ทรง เอกะ                                                                      16 อัลลอฮฺ ผู้ทรง รอบรู้
7 อัลลอฮฺ ทรง สามารถ                                                                 17 อัลลอฮฺ ผู้ทรง เป็น
8 อัลลอฮฺ ทรง เจตนา                                                                    18 อัลลอฮฺ ผู้ทรง ได้ยิน
9 อัลลอฮฺ ทรง รู้                                                                            19 อัลลอฮฺ ผู้ทรง เห็น
10 อัลลอฮิ ทรง เป็น                                                                      20 อัลลอฮฺ ผู้ทรง พูด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น