วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2554

รู่ก่นอีหม่าน (1)

รุกุนที่ 1
อีมานต่ออัลลอฮฺ
                              การอีมานต่ออัลลอฮฺ ตะอาลา นั้นคือการศรัทธาโดยปราศจากการสงสัยใดๆ ว่าพระองค์ทรงมีอยู่จริง และทรงดำรงพระองค์เอง ทรงมีมาแต่ดั่งเดิมโดยไม่มีสิ่งใดมีมาก่อนพระองค์ และพระองค์ทรงดำรงอยู่ท้ายสุด ไม่มีสิ่งใดคงอยู่หลังจากพระองค์ พระองค์ทรงอยู่โดยเปิดเผยและทรงอยู่อย่างเร้นลับทั้งนี้ปรากฏในอัล    กุรอาน ซูเราะฮ อัลหะดีด อายะฮที่ 3
                              ( ความว่า : พระองค์ทรงเป็นองค์ปฐม ทรงเป็นองค์ท้ายสุด ทรงดำรงพระองค์โดยเปิดเผย และทรงดำรงพระองค์โดยเร้นลับ ) ทรงสร้างสรรทุกสิ่งทุกอย่างทั้งในท้องฟ้า และในพิภพ จักต้องพึ่งพระองค์ทั้งสิ้นพระองค์ไม่ทรงต้องพึ่งผู้ใดหรือสิ่งใด ทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่งทุกอย่าง ทุกสิ่งที่เกิดแล้วหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นใหม่ตลอดจนการเจริญ และเสื่อมสูญย่อมเป็นไปตามการกำหนด และการดลบันดาลของพระองค์ทั้งสิ้น พระองค์ทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่าง ทรงได้ยินสรรพสำเนียง ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเสมอเหมือนด้วยพระองค์ จะเปรียบเทียบพระองค์กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้ทั้งสิ้นแม้แต่การสร้างจินตนาการ เพราะพระองค์ไม่ทรงเหมือนสิ่งใดๆ พระองค์ทรงรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง แม้แต่ความนึกดิดในดวงจิตรพระองค์ก็ทรงทราบ เมื่อผู้ใดต้องการความช่วยเหลือจากพระองค์ จะต้องวิงวอนขอต่อพระองค์โดยตรงจะใช้ผู้หนึ่งผู้ใดหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นสื่อนำอีกต่อหนึ่งไม่ได้เป็นอันขาด ทั้งนี้ก็เพราะพระองค์ทรงรู้จักบ่าวของพระองค์แต่ละคนเป็นอย่างดี และพระองค์ทรงห้ามการกระทำชนิดนั้นโดยเด็ดขาด และถือเป็นความผิดอันมหันต์ด้วย นอกจากนี้ พระองค์ทรงมีนามต่างๆอันไพเราะพร้อมทั้งคุณลักษณะอันประเสริฐอีกมากมาย  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น