วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2554

รุกุนที่ 1


รุกุนที่ 1
การปฏิญาญตน
             ประการแรกของหลักอิสลาม คือ การกล่าวคำปฏิญาญตนด้วยคำกล่าวสองประโยค คำกล่าวประโยคที่หนึ่ง หรือชะฮาดะฮ์ ที่หนึ่งคือ
ความว่า  ข้าพระองค์ขอปฏิญาญตนว่า ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่จะต้องเคารพสักการะโดยแท้จริง นอกจากอัลลอฮ์
คำกล่าวประโยคที่สองหรือชะฮาดะฮ์ที่สอง คือ
ความว่า  และข้าพระองขอปฏิญาญตนว่า มุฮัมมัดเป็นร่อซูลของอัลลอฮ์ โดยแท้จริง
               อนึ่ง สำหรับศาสนิกอี่นที่ต้องการจะเข้านับถืออิสลาม เขาจะต้องกล่าวคำปฏิญาญตนโดยใช้คำกล่าวชะฮาดะฮ์ทั้งสองนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น