วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2554

เหตุที่ทำให้เสียต้ายำมุมมี 3 ประการ


บทที่ 18
เหตุที่ทำให้เสียต้ายำมุมมี 3 ประการ
1.ทุกสิ่งที่ทำให้เสียน้ำละหมาด ย่อมทำให้เสียต้ายำมุมด้วย
2. ปรากฏว่ามีน้ำหรือเชื่อว่าที่นั้นๆ มีน้ำแน่ และสามารถนำมาอาบน้ำละหมาดได้ ก่อนทำละหมาด ( เฉพาะผู้ที่ไม่มีอุปสรรคในการใช้น้ำ )
3.ตกมุรตัด คือ สื้นสภาพจากการนับถือศาสนาอิสลามจะด้วยกรณีใดๆ ก็ตาม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น