วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2554

หลักการศรัทธาต่อบรรดาม่าลาอิกะห์

เตาฮีด บทที่ 3
ต้องศรัทธาต่อบรรดาม่าลาอิกะห์ของอัลลอฮฺ คือ
1 บรรดาม่าลาอิกะห์  ถูกบังเกิดด้วยรัศมี                            6 บรรดาม่าลาอิกะห์  จำแลงร่างได้ทุกอย่าง
2 บรรดาม่าลาอิกะห์  ไม่มีการหลับนอน                            7 บรรดาม่าลาอิกะห์  ไม่มีบิดามารดาภรรยาและยบุตร
3 บรรดาม่าลาอิกะห์  ไม่มีเพศชายเพศหญิง                        8 บรรดาม่าลาอิกะห์  ทำความดีเป็นนิจสิน
4 บรรดาม่าลาอิกะห์  ไม่ฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮฺ                 9 บรรดาม่าลาอิกะห์  ไม่กินไม่ดื่ม
5 บรรดาม่าลาอิกะห์  ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮฺ             10 บรรดาม่าลาอิกะห์  มีจำนวนมาก ไม่มีผู้ใดรู้จำนวน                                                                                                                             
                                                                                            นอกจากอัลลอฮฺ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น