วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2554

บรรดาน้ำแบ่งเป็น 4 ประเภท


บทที่ 3
บรรดาน้ำแบ่งเป็น 4 ประเภท
    1. ประเภทน้ำมุตลัก คือน้ำที่สะอาดและชำระล้างสิ่งอื่นให้สะอาดได้ โดยไม่มักโระฮ์ใช้ น้ำประเภทนี้ ได้แก่น้ำ                                  สะอาดทั้ง  7  ชื่อ ( ไม่ใช่น้ำที่มีนามอื่นต่อท้าย เช่น น้ำส้ม น้ำหวาน น้ำดอกไม้เทศ เหล่านี้  จะใช้เปลื่องฮะดัสและ    ล้างนะญิสไม่ได้)
     2.  ประเภทน้ำมุชัมมัซ คือน้ำที่สะอาดและชำระล้างสิ่งอื่นให้สะอาดได้ แต่มักโระฮ์ใช้เฉพาะที่ร่างกาย น้ำประเภทนี้ได้แก่น้ำที่ถูกแดดเผาให้ร้อนและอยู่ในภาชนะที่เกิดสนิมได้  ( ในฤดูร้อนของประเทศที่ร้อน )
     3. ประเภทน้ำมุสตะอ์มัล คือน้ำที่สะอาดแต่จะใช้ทำความสะอาดสิ่งอื่นไม่ได้ น้ำประเภทนี้ได้แก่ น้ำที่ใช้เปลื่องฮะดัสครั้งแรกหรือน้ำที่ใช้ทำความสะอาดนะญิสด้วยการเทราดครั้งสุดท้าย ซึ่งไม่เปลี่ยน สี กลิ่น รส และไม่เกินปริมาณเดิมของน้ำที่ใช้
     4. ประเภทน้ำนะญิส คือน้ำที่มีนะยิสเจือปนอยู่ โดยน้ำนั้นมีไม่ถึง  2 กุลละฮ์ หรือน้ำนั้นมีมากกว่า  2 กุลละฮ์ แต่ เปลี่ยน สี กลิ่น รส  ใช้ดื่ม เปลื่องฮะดัส และล้างสิ่งอื่นไม่ได้ ( น้ำ  2 กุลละฮ์ มีประมาณ  216  ลิตร )

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น