วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2554

การทำต้ายำมุม


บทที่15
การทำต้ายำมุม
             ต้ายำมุม  คือการลูบหน้าและมือทั้งสองจนถึงข้อศอกด้วยฝุ่นของดินที่สะอาด เพื่อแทนการอาบน้ำละหมาด การอาบน้ำวายิบ หรือการอาบน้ำสุนัต
กฏเกณฑ์ที่ยอมให้ทำต้ายำมุมได้มี 5 ประการ
1. มีเหตุขัดข้อง ที่ยอมให้ทำต้ายำมุมได้ เช่น การเดินทางที่ขาดแคลนน้ำ หรือสงวนน้ำไว้ เพื่อให้ดื่มทั้งคนและสัตว์ที่ติดตามไป หรือการเจ็บป่วยที่แน่ใจว่า การใช้น้ำนั้นจะทำให้โรคกำเริบขึ้นได้ หรือหายล่าช้า
2. ต้องแน่ใจว่าเข้าเวลาของละหมาดนั้นๆ ก่อนจึงจะทำต้ายำมุมได้
3.ให้ค้นหาน้ำจนสุดความสามารถ ในบริเวณที่ไม่ไกลเกินไปหลังจากเข้าเวลาแล้ว
4.อุปสรรคในการใช้น้ำ เพราะเกรงว่าจะเกิดอันตรายต่อร่างกายตามความเห็นของแพทย์ที่เชื่อถือได้ หรือจะทำให้เกิดความเสียหายในทรัพย์สิน ขณะที่เอาน้ำไปใช้
5. ต้องเป็นฝุ่นของดินที่สะอาด ไม่ใช่ฝุ่นของแป้งหรือปูนและไม่ปะปนกับสิ่งอื่น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น