วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2554

สุนัตการต้ายำมุมมี 3 ประการ


บทที่ 17
สุนัตการต้ายำมุมมี 3 ประการ
1.ให้อ่าน ( บิสมิ้ลลาฮิรเราะห์มานิรร่อฮีม ) เมื่อเริ่มต้ายำมุม
2.ให้กระทำข้างขวาก่อนข้างซ้าย
 3.กระทำให้ต่อเนื่องกันโดยไม่จากกันนานเกนควร
วิธีการต้ายำมุม
1.ให้อ่าน ( บิสมิ้ลลาฮิรเราะห์มานิรร่อฮีม ) ในขณะที่เอาฝ่ามือทั้งสองตบไปที่บนฝุ่นที่สะอาด
2.ให้เนียต ขณะเคลื่อนฝุ่นมาจะลูบหน้า ให้เนียตว่า ( ข้าพเจ้าต้ายำมุมเพื่ออนุญาตให้ทำการละหมาดฟัรดู ลิ้ลลาฮิตะอาลา ) ลูบให้ทั่วเขตหน้า แล้วปัดฝุ่นที่ติดมือทิ้ง
3.เอามือทั้งสองตบฝุ่นเพื่อเอามาลูบแขนทั้งสองข้าง
4. เอาดินฝุ่นลูบแขนขวาด้วย มือซ้าย จากปลายนิ้วหลังมือขวาจนถึงข้อศอก แล้วเลื่อนไปตามท้องแขนจนถึงหัวแม่มือและให้ลูบแขนซ้ายในทำนองเดียวกัน
          หมายเหตุ    การเนียตต้ายำมุมเพื่อทำฟัรดูครั้งหนึ่งๆ จะทำได้หนึ่งฟัรดูเท่านั้น แต่ยอมให้ทำสุนัตต่างๆ ละหมาดญ่านาซะห์ และจับคัมภีร์อัลกุรอ่านได้ด้วย และข้อห้ามของผู้ไม่มีต้ายำมุม เป็นข้อห้ามเดียวกันกับข้อห้ามของผู้ที่ไม่มีน้ำละหมาด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น