วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2554

เรื่องนะญิส


บทที่ 4
เรื่องนะญิส
               นะญิส คือสิ่งโสโครกปฏิกูลและอื่น ๆ ที่รังเกียจ โดยซาเราะกำหนดไว้ เช่น โลหิต น้ำเหลือง น้ำหนอง อาเจียน สุนัข สุกร ซากสัตว์ที่ไม่ได้เชือด อุจาระ ปัสสาวะ น้ำนมของสัตว์ที่ห้ามรับประทานและของเหลวที่มึนเมา เป็นต้น

นะญิสมี 3 ชนิด คือ
ชนิดที่ 1   มุคอฟฟาฟะฮ์ ได้แก่ปัสสาวะของเด็กชายซึ่งอายุไม่ถึง  2 ขวบ ไม่ได้กินหรือดื่มสิ่งอื่นใดเป็นอาหาร  นอกจากน้ำนม
ชนิดที่ 2   มุตาวัสซิเตาะฮ์ ได้แก่ โลหิต น้ำหนอง น้ำเหลือง อาเจียน อุจจาระ ปัสสาวะ ซากสัตว์ ( นอกจากมนุษย์ ปลาและตั๊กแตน ) และน้ำนมของสัตว์ที่ห้ามรับประทานเหล่านี้ เป็นต้น
ชนิดที่ 3   มุฆอลลาเซาะฮ์ ได้แก่ สุนัข สุกร หรือสัตว์ที่เกิดมาด้วยการผสมพันธุ์กับสนัขหรือสุกร และทุกสิ่งอันเนื่องมาจากสัตว์ดังกล่าวนี้ ต้องเป็นนะญิส มุฆอลลาเซาะฮ์ ทั้งสิ้น

วิธีล้างนะญิส
1. วิธีล้างนะญิสมุคอฟฟาฟะฮ์ ให้เปลื่องนะญิสออกให้หมดเสียก่อน แล้วใช้น้ำพรมบนรอยที่เปื่อนนะญิสนั้นให้ทั่ว โดยไม่ต้องให้น้ำไหลผ่านก็ใช้ได้
2.  วิธีล้างนะญิสมุตาวัสซิเตาะฮ์ ให้เปลื่องนะญิสออกให้หมดเสียก่อน แล้วล้างด้วยน้ำสะอาด ให้ไหลผ่าน 1 ครั้งก็ใช้ได้ ที่ดีควรล้าง 3 ครั้ง
3.  วิธีล้างนะญิสมุฆอลลาเซาะฮ์ ให้เปลื่องนะญิสออกให้หมดเสียก่อน แล้วล้างด้วยน้ำสะอาด ให้ไหลผ่าน 7 ครั้ง แต่ 1 ใน 7 ครั้งต้องเป้นน้ำปนดินที่สะอาด และควรใช้ในครั้งที่ 1
หมายเหตุ คำว่าน้ำไหลผ่าน 1 ครั้งที่ใช้ได้ หมายถึงการล้างที่เกลี้ยงสะอาดจากสี กลิ่น รส โดยทั่วทุกส่วนที่เปื่อน และคำว่าไหลผ่าน 7 ครั้งนั้น แต่ละครั้งก็ปฏิบัติเช่นเดียวกัน

นะญิสมุตาวัสซิเตาะฮ์มี 2 ประเภท
ประเภทที่ 1     ฮุกมี คือ นะญิสที่ไม่ปรากฏตัวตนหรือไม่มีลักษณะแสดงให้ทราบว่ามีสี กลิ่น รส เช่น ปัสสาวะที่ทิ้งไว้ให้แห่งโดยไม่ได้ล้าง วิธีล้างนะญิสประเภทนี้ ให้ดำเนินตามวิธีล้างข้อ 2
ประเภทที่ 2     อัยนี คือ นะญิสที่ปรากฏตัวตนหรือมีลักษณะแสดงให้ทราบว่ามีสี กลิ่น รส  วิธีล้างนะญิสประเภทนี้ ให้ดำเนินตามวิธีล้างข้อ 2 หากไม่สามารถจะล้างให้หมดสี กลิ่น รสได้ ให้ขยี้ด้วยน้ำสะอาดอีก 3 ครั้ง จึงจะใช้ได้

ข้อควรระวังในการทำความสะอาด
  1.  อย่าให้มีนะญิสตกลงไปในน้ำที่จะใช้ทำตวามสะอาด
  2.  สิ่งใดที่เปื่อนนะญิส ต้องชำระล้างให้สะอาด ก่อนที่จะนำไปรวมกับสิ่งอื่น มิฉะนั้นจะทำให้สิ่งที่สะอาดอยู่แล้ว เปื่อนนะญิสไปด้วย
  3.  อย่าใช้ภาชนะที่เปื่อนนะญิสตักน้ำ เช่น ภาชนะที่ถูกหยิบมาใช้โดยมือที่เปื่อนนะญิส หรือมีนะญิสเปื่อนอยู่ก่อน หรือภาชนะที่ถูกอมบ้วนปากครั้งแรกหลังจากตื่นนอน ( เพราะน้ำลายบูดเป็นนะญิสถ้าหากออกมาจากกระเพาะอาหาร )

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น