วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2554

รุกุนที่ 2


รุกุนที่ 2
การปฏิบัติละหมาด
              มุสลิมทุกคนที่เข้าสู่ภาวะอากิลบาลิฆ ต้องปฏิบัติละหมาด ต้องถือการละหมาดเป็นกิจวัตรประจำวัน และในวันหนึ่ง ๆ 24 ชั่วโมง เขาจะต้องทำละหมาด อย่างน้อยที่สุด 5 เวลาในวาระต่าง ๆ หรือที่เรียกว่า ละหมาดฟัรฎูทั้ง 5
ละหมาดฟัรฎูทั้ง 5
1       ละหมาดศุบห์ มี 2 ร็อกอะฮ์                                     2  ละหมาดดุฮร์  มี 4  ร็อกอะฮ์
      3  ละหมาดอัศร์  มี  4  ร็อกอะฮ์                     4   ละหมาดมัฆริบ  มี  3  ร็อกอะฮ์
    5  ละหมาดอีซาอ์  มี  4  ร็อกอะฮ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น