วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2554

หลักการศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์

ตาฮีด บทที่ 6
หลักการศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์ (วันปรโลก)
1 ต้องศรัทธาว่า วันสิ้นโลกนั้นมีจริง
2 ต้องศรัทธาว่า การเกิดใหม่ในวันอาคิรนั้นเป็นความจริง
3 ต้องศรัทธาว่า การตอบแทนผลกรรมที่ทำไว้เป็นความจริง
4 ต้องศรัทธาว่า การรับทุกข์ในหลุมฟังศพเป็นความจริง
5 ต้องศรัทธาว่า ความสุขในหลุมฟังศพเป็นความจริง
6 ต้องศรัทธาว่า เมื่อเกิดใหม่แล้วต้องไปรวม ณ สถานที่แห่งเดียวกัน (ทุ่งมะห์ซัร)
7 ต้องศรัทธาว่า การเกิดใหม่นั้นมีลักษณะต่างกัน แล้วแต่บุญและบาป
8 ต้องศรัทธาว่า การสอบสวนการชำระบุญและบาปนั้นเป็นความจริง
9 ต้องศรัทธาว่า การรับบัญชีด้วย มือขวา และ มือซ้าย นั้นเป็นความจริง
10 ต้องศรัทธาว่า มนุษย์ทุกคนต้องผ่านสะพาน ซี่รอต้อลมุซตากีม
11 ต้องศรัทธาว่า นบีมุฮัมหมัด (ซ.ล.) ให้การสงเคราะห์ประชากรของท่าน
12 ต้องศรัทธาว่า สวรรค์และนรกมีจริง
13 ต้องศรัทธาว่า มุอ์มินเท่านั้น ที่จะได้เห็นพระองค์ในสวรรค์
14 ต้องศรัทธาว่า มุอ์มินเท่านั้นที่จะอยู่ในสวรรค์ตลอดการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น