วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2554

รุกุนที่ 5


รุกุนที่ 5
การประกอบพิธีฮัจย์
    การประกอบพิธีฮัจย์นี้จะกระทำได้ ณ  สถานที่เพียงแห่งเดียวในโลก นั่นคือ ณ นครมักกะฮ์ อั้ลมุกัรรอมะฮ์ ประเทศซาอุดิอาราเบีย ทุกคนที่ประสงค์จะทำฮัจย์ จะต้องออกเดินทางสู่ประเทศนั้น
   การทำฮัจย์นี้จะกระทำได้เพียงปีละหนึ่งครั้ง คือในระยะระหว่างวันที่ 8-13 ของเดือนซุลฮิจญะฮ์ อันเป็นเดือนที่ 12 ทางจันทรคติแห่งปีอิสลาม กฎเกณฑ์ของผู้ที่อยู่ในข่ายต้องไปทำฮัจย์โดยสังเขป คือ มีร่างกายพลานามัยสมบูรณ์ หนทางสะดวกปลอดภัย ไร้ศึกสงครามและโจรผู้ร้าย มีทรัพย์ที่จะใช้จ่ายระหว่างเดินทางทั้งไปและกลับ ตลอดจนครอบครัวที่อยู่ทางบ้านด้วย(การทำฮัจย์นี้ เป็นอิบาดะฮ์ ที่ปฏิบัติได้โดยความยากลำบากและต้องอาศัยสิ่งประกอบหลายอย่าง ศาสนาจึงกำหนดให้ผู้ที่มีความสามารถพอปฏิบัติเพียงครั้งเดียวในชีวิตส่วนใครจะปฏิบัติเกินกว่าหนึ่งครั้ง ก็ชอบที่จะกระทำได้)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น