วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2554

รู่ก่นอีหม่าน ( 6 )

รุกุนที่ 6
อีมานต่อกฎกำหนดสภาวะทั้งดีและร้าย
                           อีมานต่อกฎกำหนดสภาวะของอัลลอฮ์ทั้งดีและร้ายนั้นคือการศรัทธา ความดีและความชั่ว สุขและทุกข์  จนและรวย ตลอดจนการเจ็บไข้ได้ป่วยและการมีสุขภาพดี การเริมต้นและการสิ้นสุดที่ประสบแก่ชีวิตมนุษย์ทุกคนตลอดจนสรรพสิ่งทั่งหลายทั้งปวงต้องเป็นตามกฎที่อัลลอฮ์ทรงกำหนดไว้ทั้งสิ้นไม่มีอำนาจใดๆที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงกฎของพระองค์ได้นอกจากพระองค์เองหรือจะกล่าวสั้นๆจะได้ความว่าคุณสมบัติทุกประการของบรรดามัคลู๊กเป็นผลของพระกำหนดแห่งอัลลอฮ์ ตะอาลา ทั้งสิ้น
                           ส่วนเรื่องความประพฤติของบุคคลนั้น อัลลอฮ์ ทรงสั่งให้ทุกคนประพฤติดีอย่าประพฤติชั่วและแนวทางที่ดีและชั่วพระองค์ก็ทรงชี้แจงไว้แล้วทั้งสิ้น ใครจะเลือกเดินทางไหนก็เป็นเรื่องของผู้นั้น พระองค์ไม่ทรงเกี่ยวข้องกับการประพฤติดีประพฤติชั่วของแต่ละบุคคลเลย หน้าที่ของพระองค์ก็คือให้การตอบแทนผู้ประพฤติปฏิบัติตามผลของงานตามที่เขาได้ประกอบไว้โดยครบทุกประการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น