วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ฟัรดูการต้ายำมุมมี 4 ประการ


บทที่ 16
ฟัรดูการต้ายำมุมมี 4 ประการ
1.ให้เนียตในขณะที่ยกฝ่ามือขึ้นจากฝุ่นมาลูบหน้า
2.เอาฝุ่นลูบหน้าให้ทั่วของเขตหน้า
3.เอาฝุ่นลูบมือทั้งสองจนถึงข้อศอก
4.ต้องเรียงลำดับจากข้อ 1 ถึงข้อ 3 จะเว้นหรือสลับกันไม่ได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น