วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

การรับใช้ชาติ


บทที่ 13
การรับใช้ชาติ
                    ประเทศของเราคือประเทศไทย เราทุกคนเป็นเจ้าของประทศ คนที่นับถือศาสนาอิสลาม หรือศาสนาอืนๆ มีส่วนเป็นเจ้าของประเทศ เท่าเทียมกัน เราต้องรัก หวงแหน เสียสละ เพื่อประเทศของเรา เราต้องปฏิบัติตามกฎหมาย เต้องรับใช้ชาติ ต้องถูกเกณฑ์เข้าเป็นทหาร เพื่อป้องกันประเทศของเรา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น