วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

7 คำที่มีเกียรติ


วิชาเอารอด
7 คำที่มีเกียรติ
                    ท่านฟะกีฮ์ อะบุลเลษ กล่าวว่า : ใครจำ 7 คำต่อไปนี้ เขาคือผู้มีเกียรติ ณ เบื้องอัลลอฮฺและม่าลาอีกะฮ์ของพระองค์ เขาจะได้รับการอภัยจากโทษทัณฑ์ต่างๆ แม้จะมีมากมายดุจฟองน้ำในมหาสมุทร อีกทั้งเขาจะได้รับความหวานแห่งการศรัทธา ตลอดจน ทั้งชีวิตของเขา ไม่ว่าขณะที่ยังมีชีวิติอยู่ หรือตายไปแล้วก็ตาม เขาจะได้พบแต่สิ่งที่ดีๆ
1.       เริ่มต้นทุกสิ่งด้วยคำกล่าวว่า  ( บิสมิ้ลลา )
2.       เสร็จสิ้นทุกอย่างด้วยคำกล่าวว่า ( อั้ลฮัมดุลิ้ลลา )
3.       เมื่อได้พูดสิ่งที่ไร้ประโยชน์ให้กล่าวคำกล่าวว่า ( อัซตักฟี้รุ้นลอฮฺ )
4.       เมื่อตั้งใจจะทำอะไรในเวลาถัดไปให้กล่าวคำกล่าวว่า ( อินชาอัลลอฮฺ )
5.       เมื่อพบสิ่งที่ไม่ชอบให้กล่าวคำกล่าวว่า ( ลาเฮาล่าว่าลากูว่าต้า อิลลาบิลลาฮิลอ่าลียิลอ่าซีม )
6.       เมื่อประสพการทดสอบ ( บะลา ) ให้กล่าวคำกล่าวว่า ( อินนาลิ้ลลาฮิ ว่าอินนาอิลัยฮิ รอยี้อูล )
7.       ให้ปากได้กล่าวทั้งกลางวันและกลางคืนว่า ( ลาอิลาฮ่าอิลลั้ลลอฮมูฮัมม่าดัรร่อซูลุ้ลลอฮฺ )

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น