วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ประวัติย่อของท่านนบี อีซา ( อ. )


ประวัติย่อของท่านนบี อีซา ( อ. )
       นบีอีซา ( อ. ) เป็นบุตรของพระนางมัรยัม นับอยู่ในอันดับร่อซู้ลชั้นนำท่านหนึ่ง อัลลอฮ์ ( ซ.. ) เจ้าได้ให้เกิดมาโดยไม่มีบิดาเพื่อให้มาเป็นผู้นำทางสว่างแนวทางศาสนาแก่ชนชาติบนีอิสรออีล
       ขณะเมื่อครรภ์ของพระนางมัรยัมถึงกำหนดคลอด พระนางก็ได้ออกไป ณ สถานที่แห่งหนึ่ง เรียกว่าบัยตุละห์มิน แห่งบัยตุลมักดิส ซึ่งอยู่ห่างกับกลุ่มชนทั้งหลายภายใต้ร่มต้นอินทผลัม
       ครั้งเมื่อพระนางมัรยัม ได้คลอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วพระนางก็ได้อุ้มอีซามาสู่กลุ่มชนในเมือง พวกเหล่านั้นถามว่าท่านได้บุตรมาอย่างไร ทั้งๆ ที่ท่านไม่ได้ทำการสมรส พระนางมัรยัมก็ได้ชี้ไปที่นบีอีซา ( อ. ) เพื่อให้นบีอีซา ( อ.. ) ตอบแทนนางพวกนั้นจึงกล่าวว่า ทารกอยู่ในวัยแบเบาะเช่นนี้ เข้าจะพูดได้อย่างไร ณ บัดนั้นเองนบีอีซา ( อ. ) ก็กล่าวว่า แน่แท้ฉันเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ พระองค์จะได้มอบคัมภีร์คำสอน และจะได้แต่งตั้งให้เป็นศาสนฑูตมายังพวกท่าน
       เมื่อท่านนบีอีซา ( อ. ) เติบใหญ่ อัลลอฮ์ ( ซ.. ) ให้ปฏิบัติตามหน้าที่ศาสนฑูต  โดยรับคัมภีร์อินญีลมาเป็นบทบัญญัติทางศาสนา เพื่อให้ชนชาตินบีอิสรออีลกลับใจมารับนับถือศาสนาอิสลามอย่างถูกต้องตามเดิม แต่ปรากฏว่ามีผู้ศรัทธาน้อยเหลือเกินชนส่วนใหญ่กล่าวว่า นบีอีซา ( อ. ) พูดโป้ปดมดเท็จในการดำเนินสอนศาสนา จึงกล่าวแก่นบีอีซา ( อ. ) ว่าท่านมีหลักฐานอะไรที่ว่าท่านเป็นศาสนฑูตที่พระเจ้าทรงแต่งตั้งมา
       ดังนั้น อัลลอฮ์ ( ซ.. ) จึงให้นบีอีซา ( อ. ) แสดงอภินิหารให้ประจักษ์แก่พวกเหล่านั้น อาทิเช่น
1 ให้ปั้นดินเป็นรูปนก แล้วเสกเป่านกให้บินไปต่อหน้าได้
2 ให้คนที่ตายไปแล้วฟื้นขึ้นมาเป็นคนเป็นอย่างธรรมดาได้
3 เสกเป่าคนตาบอดให้เห็นตามเดิม เสกเป่าคนเป็นโรคมือด่านเท้าด่านให้หายได้
4 ผู้ติดตามได้ขอร้องให้พระองค์ขอดุอาอ์ให้สำรับอาหารลงมาจากฟากฟ้า ครั้นแล้วก็ได้วิงวอนขอสำรับอาหารก็ได้ปรากฏดังความประสงค์ พวกนั้นได้รับประทานจนอิ่มหนำสำราญยิ่ง
5 พวกกุฟฟารฝ่ายศัตรู ติดตามไปยังบ้านหลังหนึ่งเพื่อจะฆ่าพระองค์ ศัตรูคนแรกที่เข้าไปในบ้านหลังนั้นถูกม่าลาอิกะห์ เอาปีกลูบหน้ากลายเป็นหน้าของนบีอีซา ( อ. ) คนเข้ามาทีหลังก็เห็นป็นนบีอีซา ( อ. ) จึงได้ฆ่าชายคนนั้น ครั้นแล้ว พวกนั้นไม่แน่ใจว่าจะเป็นนบีอีซาตัวจริง อันเนื่องจากผู้ที่ตายนั้นมีลักษณะไม่เหมือนนบีอีซา ( อ. ) และพวกที่ติดตามไปนั้นก็ขาดไปหนึ่งคน ความจริงอัลลอฮ์ ( ซ.. ) เจ้า ได้ให้ม่าลาอิกะห์ยกนบีอีซา ( อ. ) ขึ้นไปบนฟากฟ้าและนบีอีซา ( อ. ) จะมาประกาศศาสนาอีกครั้งหนึ่งตามแนวทางของท่านนบีมูฮำหมัด ( ซ.. ) ก่อนที่โลกจะสูญสิ้นไป          

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น