วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ซูเราะห์ อัลฟาติฮะห์


                                                                                               บทที่ 1
ซูเราะห์ อัลฟาติฮะห์ มี 7 โองการ ประทาน ณ นครมักกะห์
1  คำอ่าน   ( บิสมิ้ลลาฮิรเราะห์มานิรร่อฮีม )
คำแปล ( ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาในโลกนี้โดยทั่วไป และทรงเมตตาในโลกหน้า เฉพาะผู้ที่ศรัทธาตามคำสั่งสอนของพระองค์ )
2 คำอ่าน   ( อัลฮัมดุลิ้ลลาฮิร็อบบิ้ลอาล่ามีน )
คำแปล ( โอ้ปวงชนผู้ศรัทธา พวกเจ้าจงแสดงการสรรเสริญทั้งปวงไว้ให้แด่อัลลอฮ์ องค์พระผู้อภิบาลของมวลมนุษย์ ญิน ม่าลาอิกะห์ และสัตว์ทั้งปวง ตลอดจนสิ่งอื่นใดแห่งสากลโลก )
3 คำอ่าน  ( อัรเราะห์มานิรร่อฮีม )
คำแปล ( ทรงเมตตาในโลกนี้โดยทั่งไป ทรงแมตตาในโลกหน้า เฉพาะผู้ที่ศรัทธาตามคำสั่งสอนของพระองค์ )
4 คำอ่าน  ( มาลีกี้เยามิดดีน )
คำแปล ( พระผู้ทรงเอกสิทธิ์ในการตอบสนองซึ่งบุญและบาปในวันพิพากษา คือวันกิยามะห์ )
5 คำอ่าน  ( อียาก้านะห์บูดุ ว่าอียาก้านัสต้าอีน )
คำแปล ( แด่พระองค์เท่านั้น ที่บรรดาข้าพระองค์น้อมเคารพด้วยจิต เช่น ความศรัทธาในเอกภาพของพระองค์ และโดยกาย เช่น การปฏิบัติละหมาด 5 เวลา และแด่พระองค์เท่านั้นที่บรรดาข้าพระองค์ขอความอนุเคราะห์ ทั้งในทางการเคารพภักดี และในทางอื่นๆ )
6 คำอ่าน  ( อิดินัสซิรอต้อลมุสต้ากีม )
คำแปล ( โอ้อัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้า ขอพระองค์ได้โปรดทวีเจตนา ชี้หนทางไปสู่ศาสนาอิสลามแก่บรรดาข้าพระองค์ ซึ่งเป็นแนวทางที่เที่ยงตรง )
7 คำอ่าน  ( ซี้รอต้อลล่าซีน่าอันอัมต้า อ้าลัยฮิม ฆอยริ้ลมักดูบี้อ้าลัยฮิม ว่าลัดฎอลลีน )
คำแปล ( ได้แก่แนวนำแห่วศาสนา ของบรรดาผู้ที่พระองค์ได้โปรดประทานกรุณาธิคุณแก่พวกเหล่านั้น ให้ไปสู่ศาสนอิสลามทุกชนชั้นผู้เป็นมุอฺมิน ยกเว้นแต่พวกกาฟิรทุกประเภทผู้ซึ่งถูกพระองค์กริ้ว และยกเว้นแต่พวกที่หลงงมงาย คือ พวกมุนาฟิร ด้วยเทอญ )

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น