วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

วิธีละหมาดข้อ 8

 

   8   ซูหยูดครั้งที่สอง
ทำและอ่นเช้นเดียวกับซูหยูดครั้งที่หนึ่ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น