วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

วิธีละหมาดข้อ 12

 

   12   นั้งตะซะห์ฮูดครั้งสุดท้ย ในร่อกอัดสุดท้ย คือ ให้ก้นรบกับพื้นเอเท้ซ้ยสอดไปใต้แข้งเท้ขว ปลยนิ้วเท้ขวยันพื้น มือวงบนขอ่อน กำมือขวนอกจกนิ้วชี้ อ่นตะฮียะห์ครั้งแรกจนจบ แล้วอ่นซอล่ดนบีจนจบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น