วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

การระลึกถึงอัลลอฮ์


บทที่ 7
การระลึกถึงอัลลอฮ์
                    วันหนึ่งๆเราต้องพบกับเหตุการณ์มากมาย เราจะต้องนึกถึงอัลลอฮ์เสมอ
เมื่อเราตกใจ เรากล่าวว่า อัลลอฮุ
เมื่อเราจาม เรากล่าว อัลฮัมดุลิ้ลลา
เมื่อเราได้ยินคนจามกล่าวอย่างนั้น เรากล่าวว่า ยัรฮัมมุกัลเราะห์
และคนจามกล่าวอีกครั้งว่า ยะห์ดีนา ว่ายะห์ดีกุมุลเลาะห์
เมื่อทราบข่าวร้าย เรากล่าวว่า อินนาลิ้ลลาฮิ ว่าอินนาอิลัยฮิรอญิอูน
เมื่อร่างกายของเรา ขาดอาหาร เราจะหิว เราจะอ่อนแออเราจึงต้องรับประทานอาหาร ร่างกายจะแข็งแรง มีกำลังการรับประทานอาหาร จึงเป็นความเมตตาของอัลลอฮ์ที่ให้แก่เรา ก่อนรับประทานอาหาร เราต้องล้างมือให้สะอาดและอ่าน
( บิสมิ้ลลาฮิรเราะห์มานิรร่อฮีม อัลลอฮุมม่าบาริกร่านาฟีมาร่อสักต้านาว่ากินาอ้าซาบันนาร )
เราจะนั่งรับประทานอาหาร โดยใช้มือข้างขวา เมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้ว เราต้องล้างมือล้างปาก และแปลงฟันให้สะอาด เราต้องนึกถึงอัลลอฮ์และอ่านดุอาอ์ว่า
( อัลฮัมดุลิ้ลลาฮิ้ลล่าซี อัตอ้าม่านา ว่าซ่ากอนาว่าญ่าอ้าล่านา มินัลมุสลิมีน )
เมื่อร่างกายของเราอ่อนเพลีย เราต้องนอนพักผ่อน ถ้าเราพักผ่อนเพียงพอ ร่างกายจะแข็งแรง การนอนจึงเป็นความเมตตา ของอัลลอฮ์ที่ให้แก่เราก่อนนอน เราต้องนึกถึงอัลลอฮ์ และอ่านดุอาอ์ว่า
( บิสมิกัลลอฮุมม่า อ้ามูตุ ว่าอะห์ยา )
เรานอนตะแคงขวาหันหน้าไปทางกิบละห์ เมื่อตื่นนอนเราก็ต้องนึกถึงอัลลอฮ์ และอ่านดุอาอ์ว่า
( อัลฮัมดุลิ้ลลาฮิลล่าซี อะห์ยานาบะอ์ด้ามาอ้ามาต้านา ว่าอิลัยฮินนุชูด )
เมื่อเราต้องการถ่าย ปัสสาวะหรือถ่ายอุจจาระเราต้องถ่ายในส้วมหรือในที่ลับตาตน ก่อนเข้าห้องน้ำ ให้อ่านดุอาอ์ว่า
( อัลลอฮุมม่าอินนีอ้าอูซูบิก้า มินัลคุบซีวัลค่อบาอิซิ )
ต้องนั่งถ่ายห้ามยืนถ่าย ถ่ายเสร็จแล้วให้ล้างหรือเช็ดจนสะอาด เมือออกจากห้องน้ำ ให้อ่านดุอาอ์ว่า
( อัลฮัมดุลิ้ลลาฮิลล่าซี อัซฮ้าบ้าอันนิ้ลอ้าซาว่าอาฟานี )

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น