วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

วิธีละหมาดข้อ 13 

   13   ให้สลมครั้งที่หนึ่ง
อ่นว่ (อัสส่มมู้อ่ลัยกุ้มว่เระห์ม่ตุลลอฮฺ) พร้อมกับผินหน้ไปทงขว และกล่วอีกครั้งหนึ่งเมื่อผินหน้ไปทงซ้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น