วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

การช่วยเหลือกัน


บทที่ 11
การช่วยเหลือกัน
                    เมื่อเราเห็นคนอ่อนแอ คนแก่ คนป่วย เราต้องช่วยเหลือเขาก่อน เราพบเขาบนรถเมล์ เราต้องให้ที่นั้งแก่เขา เราเห็นเขาถือของ เราต้องช่วยถือให้เขา เราเห็นเขาข้ามถนน เราช่วยจูงเขา อัลลอฮฺจะตอบแทนความดีแก่เรา เมื่อเราอ่อนแอ ป่วย และแก่ อัลลอฮฺจะให้มีคนช่วยเราเป็นการตอบแทน เมื่อเราอยู่รวมกันหลายคน เราต้องระมัดระวังอย่าทำความผิดต่อคนอื่น ถ้าเราทำอะไรผิด ต่อคนอื่น เราต้องรีบขอโทษเขาทันที เมื่อใครขอโทษจากเรา เราต้องยกโทษให้เขา เราอย่าอาฆาตแค้น กับคนที่ทำผิดต่อเรา เราต้องยิ้มแย้ม และพูดดีกับเขาเสมอ เมื่อมีคนขอคำแนะนำจากเรา เราต้องให้คำแนะนำแก่เขา เมื่อมีคนถามหา คนที่เรารู้จัก หรือบ้านที่เรารู้จักเราต้องบอกเขา และถ้าเราว่าง ให้เรานำเขาไปพบ ถ้าไม่รู้จักควรตอบเขาอย่างสุภาพ และแนะนำให้ถามคนอื่น หรือช่วยถามคนอื่นให้ การกระทำอย่างนี้ เป็นการแสดงน้ำใจ ที่ควรกระทำเป็นประจำ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น