วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

การใช้ถนน


บทที่ 5
การใช้ถนน
                   เมือเราใช้ถนน เราต้องเดินริมถนน เราขับขี่พาหนะ ก็ต้องชิดริมถนน อย่าถ่ยปัสสาวะ อุจจาระ ทิ้งขยะ บนถนน อย่ากีดขวางคนอื่น ที่เขาใช้ถนนร่วมกับเรา อย่านั้ง อย่านอน อย่าวางของขาย บนถนน อย่าสร้างสิ่งใดๆ รุกล้ำเขตของถนน ถนนมิใช้ของเรา คนเดียว เราต้องนึกถึง คนอื่นด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น