วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

การเผยแผ่ความรู้


บทที่ 12
การเผยแผ่ความรู้
                    เมื่อเรามีความรู้ใด เราควรเผยแผ่ความรู้นั้นแก่ผู้อื่นด้วย ถ้ามีใครถามความรู้ จากเรา เราต้องบอกเขา อย่าบิดบัง การปิดบังความรู้เป็นบาป ทำให้ความรู้ไม่กว้างขวาง เราสอนความรู้แก่ผู้อื่น ด้วยใจบริสุทธิ์ ต่ออัลลอฮฺ อัลลอฮฺจะรักเรา ให้เรามีความรู้ เพิ่มขึ้น เมื่อคนมีความรู้ มีจำนวนมาก ประเทศของเราจะเจริญ เมื่อเราเห็นเพื่อน ทำสิ่งที่ดีเราต้องเข้าไปช่วยเหลือ เมื่อเราเห็นเพื่อทำสิ่งไม่ดี เราต้องห้ามปราม ตักเตือน คนที่ช่วยเหลือผู้อื่นทำความดี แสดงว่าเป็นคนดี คนที่ช่วยเหลือคนอื่นทำความเลว แสดงว่าเป็นคนเลว เราต้องเป็นคนดี อย่าเป็นคนเลว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น