วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

การงาน อาชีพ


บทที่ 2
การงาน  อาชีพ
                    เกิดมาเป็นคน ต้องพึ่งตนเองให้ได้ รายได้ที่ดีที่สุด คือรายได้จากการทำงาน ด้วยตนเอง  ศาสนาอิสลา ห้ามการขอผู้อื่นนอกจาก มีความจำเป็น ถึงที่สุดเท่านั้น เราต้องฝึกตัวเราเองให้มีความขยัน อดทน ชอบทำงาน  คนไม่ชอบทำงาน คือ คนอ่อนแอ  และเกียจคร้าน แม้เราจะมีอายุน้อย ก็ต้องหางานที่เหมาะสม เราต้องหัดทำงาน เมื่อเราโตเป็นผู้ใหญ่ เราจะได้พึ่งตนเองได้ อัลลอฮฺตาอาลา ตรัสว่า : ( อันฟี้กูมินตอยยี้บาตี้ มาก้าซับตุ้ม อัลบ่าก่อเราะห์ )
( ความว่า : ท่านทั้งหลายจงใช้จ่ายแต่สิ่งที่ดี ที่พวกท่านแสวงหามาได้ )
อาชีพทุกอาชีพย่อมมีเกียรติ ถ้าสุจริต
อาชีพที่ต้องห้าม ตามหลักการอิสลาม มีหลายอย่าง เช่น การค้าสุรายาเมา การพนัน การกินดอกเบี้ย การค้ากามารมณ์ การขอทาน การขายหวย การขายอุปกรณ์เส้นสังเวย การปล้น การลักขโมย เราจะต้องไม่เข้าไปทำสิ่งเหล่านั้นอย่างเด็ดขาด แม้รายได้จะมาก แต่เป็นรายได้ที่ผิดหลักศาสนา เป็นบาป เมื่อเราโตขึ้น เราจะต้องเลือก ประกอบอาชีพที่สุจริต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น