วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

สิ่งแวดล้อม


บทที่ 4
สิ่งแวดล้อม
                    อัลลอฮฺสร้างต้นไม้ ให้มีประโยชน์มากมาย ต้นไม้ช่วยฟอกอากาศบริสุทธิ์ ให้เราหายใจ ต้นใม้ช่วยป้องกัน น้ำท่ว  มฉัพลัน ต้นไม้ทำให้สดชื่น เป็นต้นน้ำให้เราได้ใช้ เราต้องช่วยกัน ป้องกัน รักษา ต้นไม้ อย่าทำลายต้นไม้ อย่าใช้ต้นไม้ เกินความจำเป็น เราต้องปลูกต้นไม้กันมากๆ โลกเราจะได้สมบูรณ์
                  อัลลอฮฺสร้างน้ำให้มีประโยชน์มากมาย เราได้ดื่มน้ำดับกระหาย เราใช้น้ำ รักษาความสะอาด ใช้น้ำรดต้นไม้ แหล่งน้ำเป็นที่อยู่อาศัยขอสัตว์น้ำ เราต้องใช้น้ำอย่างประหยัด อย่าทิ้งขยะ ซากสัตว์ สิ่งเหลือใช้ หรือ ถ่ายปัสสาวะ อุจจาระ ลงในแม่น้ำลำคลอง ถ้าน้ำเสีย เราจะไม่มีน้ำดื่ม ไม่มีน้ำใช้ ไม่มีน้ำรดต้นไม้ ปลาก็จะตายหมด ผู้ที่เดือดร้อนมากที่สุด ก็คือ เราเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น